cs
Pro život podle vás
XXX
Pro život podle vás
Pro život podle vás
---
Pro život podle vás

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Doma je Doma s.r.o., IČO 17225752, se sídlem Bílkova 856/18, Praha 1 – Staré Město, IČ: 28173848, (dále jen “DjD“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení

název společnosti

e-mail

telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti DjD:

Doma je Doma s.r.o.
Bílkova 856/18, Praha 1 – Staré Město
110 00 Praha 1
e-mail:  info@doma-je-doma.cz

4.Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- dodavatelé nebo poskytovatelé služeb Správce, zejména prodejci,

- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mám zájem o byt
x
interest
Mám zájem
Mám zájem o:
Informace o zpracování osobních údajů